ครม.ไฟเขียวตั้ง ‘ธีร์’ นั่งบิ๊ก กพฐ. เด้ง ‘วีระ’ พ้นรองปลัด

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบแต่งตั้งโยกย้ายผู้บริหารระดับสูงของ ศธ. 2 ตำแหน่ง ดังนี้ นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้ตรวจราชการ ศธ. เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) และนายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.

ทั้งนี้ นายธีร์ ตั้งใจให้ไปช่วยดูแลงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งถือว่ามีความสำคัญ และอยากให้ทำงานในเชิงรุก ซึ่งจะต้องมีหน่วยงานเข้าไปกำกับดูแลให้เร็วกว่าเดิม คิดว่านายธีร์น่าจะมีความเหมาะสมที่จะเข้าไปช่วยดูแลงานในส่วนนี้ เพราะเป็นผู้ที่ทำงานเรื่องการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนมาตลอด โดยเฉพาะในช่วงที่เป็นผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.)

นายธีร์ ภวังคนันท์

นายวีระ แข็งกสิการ รองปลัด ศธ. เป็นผู้ตรวจราชการ ศธ.

“ส่วนนายวีระเป็นผู้ที่มีบทบาทการทำงานในส่วนภูมิภาค และการทำงานในหลายเรื่องจากนี้ไปมีหลายเรื่องที่ต้องเร่งดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. … และร่าง พ.ร.บ.ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย ซึ่งใกล้จะเข้าสู่การพิจารณาของสภาในวาระ 2 และ 3 ซึ่งในส่วนของสำนักงานปลัด ศธ. จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเข้ามาช่วยทำกฎหมายลูกต่างๆ ดังนั้น จึงจำเป็นต้องขยับนายวีระเพื่อหาคนเหมาะสมมาทำงานในส่วนนี้ให้ตรงตามเป้าหมาย ซึ่งเดิมทุกคนก็ทำงานได้ดี แต่ส่วนตัวมีความกังวลเรื่องของบริบทการทำงานของ ศธ. รวมถึง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ. ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว จึงจำเป็นต้องเตรียมคนเพื่อรองรับในส่วนนี้” น.ส.ตรีนุชกล่าว

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า ส่วนตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) และรองปลัด ศธ.ที่ว่างลงนั้น ก็จะเร่งดำเนินการสรรหาผู้เหมาะสมต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sake-hakuchou.com

UFA Slot

Releated