ดร.อรรถพล สังขวาสี

ดร.อรรถพล นัดถก ศธจ.-ศธภ.มอบภารกิจหลังแก้ไขคำสั่ง คสช.

ดร.อรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงบทบาทของศึกษาธิการจังหวัด (ศธจ.) และศึกษาธิการภาค (ศธภ.) ว่า เร็ว ๆ นี้ตนจะเชิญ ศธจ., ศธภ.และผู้ตรวจราชการ ศธ.มาทำความเข้าใจถึงบทบาทหน้าที่

หลังจาก พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 19/2560 เรื่อง การปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาคของ ศธ.มีผลใช้บังคับ ซึ่งจากเดิม ศธจ.และ ศธภ.มีบทบาทในการขับเคลื่อนงานนโยบายของ ศธ.ในพื้นที่ นำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ

แต่ต่อไปนี้จะต้องเพิ่มบทบาทการเป็นตัวแทนของปลัด ศธ.ในพื้นที่ ที่จะประสานงานบูรณาการความร่วมมือระดับจังหวัด แสวงหาหุ้นส่วนความร่วมมือ ทั้งภาครัฐ และเอกชน มาช่วยส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ฝึกฝนนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการอย่างแท้จริง

“ที่ผ่านมามีงานวิจัยด้านการศึกษาอยู่มากมายแต่ยังไม่สามารถส่งผลไปถึงสถานศึกษาได้ ดังนั้น จากนี้ ศธภ.และ ศธจ.จะต้องนำรายงานเหล่านี้ลงสู่การปฏิบัติ และที่สำคัญงบประมาณบางส่วนจากส่วนกลางก็จะส่งต่อลงไปในภูมิภาคโดยเฉพาะ เพื่อให้ขับเคลื่อนไปให้ถึงศึกษานิเทศก์ซึ่งจะเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยพลิกโฉมการศึกษาของไทยได้อย่างแท้จริง โดยจะเป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนรู้แบบ Active Learning ให้แก่ผู้เรียนได้” ดร.อรรถพล กล่าว

ดร.อรรถพล สังขวาสี

ดร.อรรถพลกล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ปัญหาการศึกษาของประเทศไทยมีหลายส่วน ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานทั้งใน และนอก ศธ.พยายามขับเคลื่อนแก้ไขอยู่แล้ว ซึ่ง ศธ.ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ร่วมมือกับหน่วยงานในพื้นที่โดยเฉพาะ ศธจ.และ ศธภ.ในการเปิดรับสมัครครูที่เกษียณอายุราชการแล้วมาเป็นจิตอาสา

เพื่อลงไปให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ด้อยโอกาส และผู้ขาดโอกาสทางการศึกษาที่มีอยู่เกือบ 3 ล้านคน เพื่อนำกลับเข้าสู่การศึกษาทั้งที่เป็นการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ สายสามัญ และสายอาชีพต่อไป

“นอกจากนี้ ในส่วนของผู้ตรวจราชการ ศธ.ถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญไม่น้อยไปกว่า ศธจ.และ ศธภ.เพราะ ศธจ.และ ศธภ.เป็นผู้ขับเคลื่อนเชิงนโยบาย แสวงหาความร่วมมือ เพื่อส่งไม้ต่อในพื้นที่ให้เกิดการขับเคลื่อนงานตามนโยบาย ขณะที่ผู้ตรวจราชการ ศธ.ก็จะลงไปติดตามว่าสิ่งที่ ศธจ.และ ศธภ.ดำเนินการไปแล้วเป็นอย่างไรควรดำเนินการต่อ หรือแก้ไขจุดไหน เพื่อรายงานปลัด ศธ.และรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ต่อไป ดังนั้น ผู้ตรวจราชการ ศธ.แนวใหม่ จะต้องเป็นผู้ที่สามารถนำข้อมูลมาให้เกิดการพลิกโฉมการศึกษา ให้เกิดการศึกษาเชิงรุกได้ ซึ่งจะเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมการศึกษาแนวใหม่” ดร.อรรถพล กล่าว

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ sake-hakuchou.com

แทงบอล

Releated